Smittskyddsprodukter till kliniken!

Handskar, desinfektion, visir, rengöring mm.

VISIR

HANDSKAR

PERSONLIGT SKYDD

YTDESINFEKTION

YTDESINFEKTION ALKOHOLFRI

PERSONLIG HYGIEN

KOFFERDAM