Smittskyddsprodukter till kliniken! Handskar, desinfektion, visir, rengöring mm.

VISIR & SKYDDSGLASÖGON

MUNSKYDD

SKYDDSKLÄDER

HANDSKAR

FÖR HÄNDERNA

YTDESINFEKTION

YTDESINFEKTION ALKOHOLFRI

RENGÖRING SUGANLÄGGNING

Kofferdam

DRYSHIELD ISOLATION SYSTEM