Suturer

Suturering efter utfört oralkirurgiskt ingrepp ska dels hålla fast sårkanterna för att återställa anatomin eller hålla dem i ny position vid förflyttning av vävnad och dels bidra till hemostas och skydd av koaglet. Vi har ett stort sortiment av Ethiconsuturer från Johnson&Johnson, resorberbara som icke-resorberbara, med raka såväl som böjda nålar i olika storlekar och spetsar för åtkomlighet i olika delar av munnen.