Sug och sugsystem

Ett slutet sugsystem med god design är ett säkert och hygieniskt system för både patienten och personalen som använder systemet. Ett slutet sugsystem består av en eller flera sugbehållare, engångspåsar som passar till behållarnas storlek, sugslang som kopplas till patientkopplingen på locket till sugpåsen och möjlighet att koppla till en sugkälla. Diverse tillbehör såsom sugspetsar behövs också. Gel-Vac är ett stärkelsepulver som koagulerar blod/slem till en klump som underlättar hanteringen.