Piezokirurgisk utrustning

Piezokirurgi ger millimeterskarpa snitt som ökar den kirurgiska precisionen och bevarar benet på ett sätt som är omöjligt med roterande instrument. Tack vare den atraumatiska tekniken reduceras de postoperativa besvären såsom smärta och svullnad och benvolymen bevaras.