Osstell ISQ

Hur avgör du när en fixtur kan belastas? På bara några sekunder visar Osstell när implantatet är redo att belastas. Osstell SmartPeg används tillsammans med någon av avläsningsenheterna Osstell Beacon, Osstell IDX eller Osstell ISQ. Det finns SmartPeg till alla de största implantatfabrikaten. Osstell använder patenterad och evidensbaserad resonansfrekvensanalys, RFA -teknologi, baserad på mer än 900 vetenskapliga studier. Implantatstabilitetskvoten ISQ korrelerar till fixturens mikromobilitet och med mer än 1000 vetenskapliga referenser vet vi att hög stabilitet innebär >70 ISQ.