Elektrokirurgi

Elektrokirurgi kan användas till många mindre kirurgiska ingrepp med god taktilitet vilket ger en mycket god precision. Olika elektroder används till olika behandlingar. Ett användningsområde är gingivektomi vid behov av friläggning av preparationer eller i samband med parodontalkirurgi men kan även användas för blodstillning vid andra kirurgiska ingrepp.