3M Svenska AB

Adper Prompt L-Pop

500st á 60ml med standard/röda engångsborstar, M
Art.nr: 41928
Varumärke: 3M Svenska AB

Beskrivning

Självetsande adhesiv (ets, primer och bonding i ett arbetsmoment) för komposit och kompomerer. Indikation: Universal adhesiv för kompositer, kompomerer, fissurförsegling, fastsättning av brackets. Lämplig vid barntandvård och små kaviteter.