Spolning

Oavsett filsystem och allt bättre instrumenteringstekniker förblir en stor del av rotkanalsytan mekaniskt opåverkad. Spolvätskor inaktiveras snabbt och därför är det viktigt att lägga tid på spolning såväl under rensning som när rotkanalspreparationen är avslutad. De vätskor som vanligen används för spolning är natriumhypoklorit, EDTA-lösning och klorhexidindiglukonat.