Revision

Endodontisk revisionsbehandling kan bli aktuell när den rotfyllda tanden visar kliniska och/ eller radiologiska tecken på kvarstående eller tillstötande apikal parodontit eller då den ser otät ut, tex. inför en protetisk behandling. Vi har flera filsystem för att avlägsna guttaperka.