Diagnostik

Diagnostik är en central del av all medicinsk och odontologisk verksamhet, eftersom diagnosen ligger till grund för eventuellt behov av fortsatt utredning, val av behandling, råd om egenvård samt prognos. När det gäller endodontiska frågeställningar är röntgen, och sensibilitetsundersökning av central betydelse.