Desinfektion och rengöring

Hygien på kliniken är en allt viktigare fråga. Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö. Hos oss hittar du produkter för att rengöra och desinficera såväl i unitar som alla ytor på kliniken.